house in Poland

Project: Archi PL Pracownia Architektury i Wnętrz – Szymon Pleszczak
Renders and postproduction: Ewelina Lekka
Share on facebook
Share on pinterest
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin